Informatie - Jaaroverzicht 1999

De hoofdman, koning en secretaris gaan op maandag 4 januari naar het gemeentehuis, om aan vele anderen nieuwjaarswensen over te brengen en van die anderen met dezelfde handdruk de beste wensen te ontvangen.

Zaterdag 23 januari viert het gilde haar Statiedag. De avond ervoor wordt deze dag door verschillende gildebroeders geproclameerd. Gildezuster Nellie Biemans is aangenaam verrast als ook op Zorgcentrum De Vloet de afvaardiging van het gilde verschijnt. De teerdag verloopt in een genoeglijke sfeer. ’s Avonds spelen de gildebroeders en gildezusters een ‘piramidebowling’.

Oisterwijk krijgt op dinsdag 9 februari merkwaardig bezoek. In de Joanneskerk is een kostbaar reliekschrijn binnengebracht met daarin de stoffelijke resten van Thérèse Martin, een populaire katholieke heilige; bij de ouderen onder ons beter bekend als Theresia van Lisieux. De relieken zijn begonnen aan een wereldreis. Ook de Joanneskerk wordt bezocht. Verschillende gildenbroeders luisteren de eucharistieviering op.

De weermannen voorspelden een prachtig paasweekend, maar helaas. Ondanks het regenachtige weer zijn alle schutters en vele andere gildebroeders en gildezusters op het gildeterrein voor de opening van het schietseizoen op 2de paasdag. Reinier Raaijmakers is de beste jeugdschutter, Wien Massuger behaalt een 1ste prijs bij de dames en Jo Scholtze eindigt als eerste bij de heren.

Prikkelend, inspirerend en toekomstgericht. Het 10de Gildecongres op zaterdag 17 april in de Belgische plaats Tongerlo wordt bijgewoond door onze hoofdman, vaandrig en secretaris. 'Hoe zorgen we ervoor dat de gilden in de toekomst levend blijven?' zegt dagvoorzitter prof.dr. Eugeen van Autenboer.

Een sfeervolle, gezellige dag beleeft het gilde op 18 april. De wip-verschieting met het Moergestelse gilde Sint Sebastiaan/Sint Barbara wordt door alle schietende gildebroeders en gildezusters bijgewoond. Uiteindelijk winnen wij de "thuiswedstrijd"

Samen met afvaardigingen van de vier andere gilden in de gemeente, herdenken wij op 4 mei de oorlogsslachtoffers. Een treffende plechtigheid waarbij de gilden het vaandel strijken en de stilte voor zich zelf laten spreken. Ruim 50 gildebroeders en gildezusters zijn aanwezig.

Drukte, vrolijkheid en zon zijn de ingrediënten van 26 mei, de dag dat koningin Beatrix een bezoek brengt aan Midden-Brabant. Zij doet verschillende gemeenten aan waaronder Oisterwijk. De vorstin wordt enorm hartelijk ontvangen. Vooral het onthaal in Oisterwijk, waar de koningin door duizenden inwoners wordt toegejuicht, maakt indruk op de 60-jarige vorstin. De gildebroeders en gildezusters van de vijf Oisterwijkse gilden moeten wel even wachten, maar de wandeling over de gildevaandels en door het Trouwlaantje maakt veel goed. Voor de koningin over de gildevaandels gaat, daartoe uitgenodigd door Jack Goudsmits, poetst onze page Anne van Loon de schoenen van de majesteit. Daags erna kopt het landelijk dagblad De Telegraaf op de voorpagina met een prachtig, grote foto: “Koninklijk voetenwerk.” Ook Johan van Roessel, Jan Goudsmits, Peter en Frank van Loon, Anton Marcelissen en Thomas Goudsmits beleven mooie momenten.

Tijdens een familieuitstapje komt op zondag 20 mei een groep van ongeveer 20 dames en heren schieten op de wip. Er blijkt een verborgen talent aanwezig.

Een veertigtal kinderen brengt op zaterdag 12 juni een bezoek aan het gilde. De Jantje Beton Roefeldag laat de kinderen een dag in de toekomst kijken; een dag in ‘de grote mensenwereld’. Ze mogen schieten op de baan en wip, trommelen en vendelzwaaien.

De volgende dag, zondag 13 juni, komen de gilden Sint Antonius/Sint Sebastiaan uit Haaren en Sint Ambrosius uit Loon op Zand naar Oisterwijk. Er wordt geschoten voor de Van de Wielbeker. Rob Bergsma, schutter van Sint Ambrosius, schiet het laatste stuk van de vogel en zo gaat voor het tweede achtereenvolgende jaar de beker naar Loon op Zand.

Het Sint-Jorisgilde "De Oude Schuts" in 's-Hertogenbosch viert op zondag 4 juli 600 jaar koningschieten. Samen met gilden uit Noord-Brabant, België en Duitsland nemen wij deel aan het Hoofdstedentoernooi op De Citadel. Patrick en Johan van Roessel winnen de 2de respectievelijk de 3de prijs bij het handboogschieten op de baan.

Koningschieten doet het gilde om de drie jaar, op kermismaandag. In de tussenliggende jaren is er een onderlinge verschieting. Dit jaar op zondag 11 juli.

Na de zomervakantie moet het gilde weer even "op gang komen", maar na een paar weken is iedereen er weer. Zorgcentrum De Vloet viert zaterdag 4 september op gepaste wijze het eerste lustrum van Stichting De Runne; het bevoegd gezag van het centrum. Het gilde luistert de eucharistieviering op en brengt een vendelhulde. In de foyer ontvangen de gildebroeders een ovationeel applaus na het zingen van enige liederen.

De kringdag van Gildekring Maasland is op 5 september te Nuland, bij het Sint-Antonius Abtgilde. Het gilde is niet onverdienstelijk. Jo Scholtze wordt Koning-Handboog en wint ook de Personeelsprijs. Ons 1ste viertal is het beste en verdient daarmee de Korpsprijs. Joris Goudsmits (13) is de beste jeugdschutter op wip en wint hiermee zijn eerste prijs op een gildefeest.

Nu in de gemeente Oisterwijk vijf gilden actief zijn wordt er jaarlijks een onderling treffen georganiseerd. De aftrap is bij het Heukelomse gilde Sint Joris/Sint Sebastiaan. Voor het eerst schieten onze gildebroeders en gildezusters met het geweer; een ware uitdaging. Ons gilde wordt winnaar en ontvangt uit handen van burgemeester Kortmann een fraaie wisselbeker. Hij spreekt zijn enthousiasme uit over de samenwerking van de gilden.

De onderlinge schietcompetitie loopt op zondag 10 oktober op een eind. De winnaars ontvangen uit handen van de hoofdman een mooie beker. Reinier Raaijmakers is op de wip de beste jeugdschutter, Jack Goudsmits scoort het beste gemiddelde bij de senioren. Patrick van Roessel heeft de meeste wedstrijden gewonnen bij het schieten op het blazoen. Loek Vink is de beste 'ring-5' schutter.

De schutters zijn zeer goed vertegenwoordigd bij de vriendschappelijke verschieting bij het gilde Sint Sebastiaan/Sint Barbara te Moergestel, op 20 oktober. Zo goed zelfs, dat het vanzelfsprekend was, en ook is, dat ons gilde de wisseltrofee mee naar huis mag nemen.

Pastoor Gabrie Papenburg neemt op 31 oktober afscheid van de Joannesparochie en daarmee van ons gilde. Hij is per 1 november benoemd tot pastoor te Eindhoven-Woensel. Tijdens de eucharistieviering is het gilde aanwezig en biedt hem een cadeau aan. Met weemoed geeft hij de versierselen bij zijn functie van ere-deken terug aan hoofdman Wim Knevel. Later op de dag gaan de hoofdman, vaandrig en secretaris ter receptie.

Sint Nicolaas met zijn gevolg brengt op zondag 21 november een bezoek aan het gilde. Tijdens een bijzonder gezellig uurtje vermaken de kinderen en alle anderen zich uitermate goed. Het gildelokaal was bijna tot de laatste plaats bezet.

Enige momenten buiten het gilde

Emeritus pastoor J.P.W.M. Verheyen (81), oud-deken van Oisterwijk, overlijdt op 3 februari. Hoofdman Wim Knevel en vaandrig Jan Goudsmits vertegenwoordigen het gilde tijdens de uitvaart op maandag 8 februari.

Onze jongste gildebroeder Frank van Loon ontvangt op zaterdag 13 maart uit handen van Prins Goris, een onderscheiding van Carnavalsvereniging De Zotte Mulders. Hij krijgt deze voor zijn prestaties, geleverd tijdens de schietcompetitie van ons gilde in 1998. Met deze onderscheiding wil de vereniging ook de overige jeugdleden van ons gilde stimuleren.

De hoofdman en vaandrig brengen op maandag 5 juli een bezoek aan het koningschieten bij het Moergestelse Sint-Jorisgilde. Op bijzondere wijze is binnen 45 minuten de nieuwe koning bekend.

Hoofdman Wim Knevel, vaandrig Jan Goudsmits en secretaris Jack Goudsmits bezoeken op zaterdag 9 oktober de Hoofdliedendag te 's-Hertogenbosch. Tijdens de zeer geanimeerde bijeenkomst wordt de videoband gepresenteerd van het onderwijsproject voor de hoogste groepen van het basisonderwijs.

In een grote mand wordt op donderdag 18 november een enorme fles Beaujolais primeur landgoed De Rosep binnengebracht. Prominenten uit de wereld van show, business en sport zijn present bij de traditionele Primeur-party. Voor ons gilde was vendelier Peter van Loon aanwezig, samen met enige gildebroeders uit Moergestel en Oirschot

Ongeveer tweehonderd internationale deelnemers aan de Europese conferentie over ecologie en economie worden ontvangen op het provinciehuis te Den Bosch, op woensdag 24 november. Onze vaandrig en secretaris, in zijn functie als kringhoofdman, verzorgen met verschillende andere gildebroeders uit de gildekring een prachtige begroeting.

Peer Poarel, Heer van Oosterwijck, Gèèselse Ermelindis en Heukelomse Mie: drie reuzen zijn geboren op maandag 27 december in Moergestel. Een eeuwenoude cultuur wordt bij het volgend millennium nieuw leven ingeblazen. De drie worden in het bijzijn van de afgevaardigden van de vijf Oisterwijkse gilden onthuld.

Overlijden

Gildebroeder 'op afstand' P.C.M.G. (Piet) Knevel, hij woonde in Amstelveen, overlijdt op dinsdag 12 oktober. Hoofdman Wim Knevel en vaandrig Jan Goudsmits wonen op 15 oktober de crematieplechtigheid bij. De gildekaars is daarbij ontstoken. Piet was een zoon van Frans Knevel, één van de gildebroeders die het gilde in 1951 heeft doen ontwaken. Hij was gehuwd met Annie Hopmans, dochter van 'oud-koning' Jos Hopmans.

Vergaderingen

Het bestuur vergadert op 11 maart en 25 oktober. De ledenvergaderingen zijn op zondag 21 maart en zondag 7 november.

Tot slot

Er zijn verschillende plannen die waarschijnlijk in de loop van het jaar 2000 verwezenlijkt worden. De houten uitbouw van een van de doelen wordt vervangen door steen en het terrein wordt uitgebreid met een tweetal jeu de boulesbanen.