Informatie - Jaaroverzicht 2005

De Gemeente Oisterwijk organiseert op woensdag 5 januari in Cultuurcentrum Tiliander de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst, om allen de gelegenheid te bieden elkaar 'de beste wensen' over te brengen. Gildekoning Peter van Loon, secretaris Jack Goudsmits en vaandrig Jan Goudsmits vertegenwoordigen het gilde.

De Statiedag wordt door de tamboers, vendeliers en vaandrig op vrijdagavond aangekondigd in het dorp, met het voorlezen van een proclamatie. Deze gildeleden vertrekken vanuit 't Molentje en bezoeken onderweg verschillende cafés voor een kopje koffie of een andere versnapering. Uiteraard ontbreekt de gezellige babbel met de bezoekers niet. Iedereen is geïnteresseerd in het wel en wee van het gilde en wenst ons een mooie feestdag. Zaterdagochtend de 22ste januari gaat het gilde naar de Joanneskerk waar pastoor van der Sluis het gilde om 10.00 uur welkom heet. Na de Eed van trouw door de vaandrig brengt het gilde een vendelgroet. Terug door het centrum naar 't Molentje, blijkt dat Oisterwijk ondertussen is ontwaakt en vele leuke reacties vallen ons ten deel. Niet in het minst vanwege de gekostumeerde gildedames. Daarbij dragen zij een mooi halssieraad ontworpen en gemaakt door Susanne en Jan-Frans Knevel. Als afsluiting van het ochtendgedeelte is er de jaarvergadering. De feestavond is dit jaar ook in 't Molentje.

Met een 'hart vol dankbaarheid' viert bisschop Hurkmans van Den Bosch op zondag 23 januari zijn 25-jarig priesterjubileum. De eucharistieviering in een volle Sint-Jan wordt luister bijgezet door honderden leden van Brabantse gilden, die in vol ornaat naar Den Bosch optrekken. Na de mis in de kathedraal volgt een drukbezochte receptie in het Theater aan de Parade. Ons gilde is vertegenwoordigd door Jan Massuger, Peter van Loon, Jan Goudsmits en Gerard Massuger. Jack Goudsmits is er in zijn functie als vice-voorzitter van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden.

Het is dit jaar een vroege Pasen met als gevolg dat de Paasverschieting al op maandag 28 maart is. De lente is een week jong, maar de zon komt nog niet tevoorschijn. De baanschutters schieten op een dartblazoen. De jeugdleden zoeken chocolade-eieren alle anderen doen voor het eerst dit jaar hun uiterste best op de boom.

De verschieting om de Van de Wiel-beker met het Loonse gilde Sint Ambrosius en het gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan uit Haaren is op zondag 24 april. Het mooie weer trekt vele schutters naar Oisterwijk. Helaas meldt het Haarense gilde zich af vanwege het overlijden van een gildezuster. Door het afschieten van de vogel door een van de jongste leden, Frank van Loon, wint ons gilde de beker.

Op indrukwekkende wijze, en onder grote publieke belangstelling, schenkt Oisterwijk op de vooravond van bevrijdingsdag aandacht aan alle slachtoffers van oorlogshandelingen. De vijf Oisterwijkse gilden geven daarbij acte de présence. Na afloop van de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei begeven velen zich naar cultuurcentrum Tiliander, waar gastvrij wordt nagepraat.

Brabant is dit jaar gastprovincie van de officiële viering van de bevrijding op 5 mei. Vanwege de zestigjarige herdenking is bevrijdingsdag dit jaar extra feestelijk. Het provinciehuis in Den Bosch is het startpunt van de landelijke activiteiten. Premier Balkenende en de ambassadeurs van tien geallieerde landen én Duitsland wonen de bijeenkomst in het Provinciehuis bij. Prins Willem-Alexander verzorgt de jaarlijkse 5 mei lezing. Het omlijstende programma bevat een keur aan culturele uitingen waarin naar een invulling van het begrip vrijheid wordt gezocht. Afgevaardigden van de gilden uit Gildekring Maasland verzorgen de ontvangst van de gasten. Gerard Massuger en Thomas Goudsmits zijn er namens ons gilde. Jack Goudsmits is er in zijn functie als kringhoofdman en mag de eerdergenoemde gasten namens de gilden verwelkomen.

Maandag 16 mei, 2de Pinksterdag, ontvangen wij de schutters van het gilde Sint Sebastiaan en Sint-Barbara uit Moergestel. Na afloop van deze gezellige samenkomst blijkt dat de gasten een geduchte tegenstander zijn bij de wip-verschieting. Zij nemen de wisselbeker dan ook mee naar Moergestel.

Het Sint-Ambrosiusgilde in Gilze organiseert dit jaar de Regio Wipverschieting. Lange tijd zijn de vooruitzichten op de eerste prijs hoopvol. De wedstrijd tussen acht handbooggilden uit Midden-Brabant op zondag 29 mei sluiten wij af met een vijfde plaats. De schutters zijn enigszins teleurgesteld. Bij de individuele schutters behaalt Marcel van Roessel een 3de prijs.

Dit jaar treedt ons gilde op als gastheer voor de jaarlijkse ontmoeting van de vijf gilden in de gemeente Oisterwijk. Op de prachtige lange zomeravond van woensdag 15 juni komen 60 deelnemers naar ons terrein voor een verschieting met de handboog op wip. Zoals verwacht wint het Moergestelse gilde Sint-Sebastiaan en Sint-Barbara de 'Oisterwijk-bokaal'. Van hetzelfde gilde is Daniël Moorman de beste jeugdschutter en hebben Gert Bakker en Frank Derksen een beste avond met een eerste en tweede plaats individueel.

Zestien enorm enthousiaste kinderen bezoeken in het kader van de Roefeldag op zaterdag 25 juni het gilde. De tijd vliegt voorbij en zo is er eigenlijk te weinig ruimte om de jongelui alles te laten ervaren op het gildeterrein.

Op zondag 3 juli is het alles 'gilde' wat de klok slaat in Berlicum. Liefst 42 gilden uit de kring Maasland zijn de gast van het Sint-Jorisgilde. Velen genieten van de muzikale activiteiten, de sportieve strijd, de boeiende tentoonstelling en de kleurrijke verschijningen. Gildekoning Peter van Loon wint het Koningskruis. Patrick van Roessel keert huiswaarts als Kampioen Handboog en Bert van Straalen is de beste 60+ schutter. Thomas Goudsmits ontvangt een zilveren schild als beste schutter in de leeftijd t/m 17 jaar. Ons 1ste viertal van die dag (Patrick van Roessel, Bert van Straalen, Jan-Frans Knevel en Jack Goudsmits) is oppermachtig en wint de Korpsprijs.

Een prachtige zondag vanwege een zeer aangenaam zomerklimaat vormt het decor van de kermisverschieting op 17 juli. De leden, hun partners en de aanwezige kinderen vermaken zich prima. Het is tevens een soort afscheid van de schutsboom. Want het is vandaag de laatste dag dat op de wip wordt geschoten van de oude boom. Gekleurde ballonnen, sommige gevuld met water, worden stuk geschoten voor het daarin aanwezige papiertje met punten.

Het eerste half jaar van 2005 staat in het teken van de daadwerkelijke plaatsing van de nieuwe schutsboom. "Het werkt", is de trotse conclusie van Loek Vink in de avondschemer van kermismaandag 18 juli. De oude boom heeft er zich na vele tientallen jaren bij neergelegd. Rondom de voorzitter van de schietcommissie liggen de hulpstukken nog op de grond en staat de kruiwagen met bestratingsmateriaal al klaar. Maar hij kan het niet laten zijn handboog op te spannen en een eerste pijl te schieten.

Zo'n 1500 gildebroeders en -zusters van 55 gilden zorgen op zondag 21 augustus in Moergestel voor een indrukwekkend spektakel. De kringdag wordt gehouden naar aanleiding van het 460-jarig bestaan van het schuttersgilde Sint Joris. De schutters van ons eerste viertal winnen de Korpsprijs handboogschieten op wip. Jack Goudsmits sluit de dag af met het Kampioenschap op de wip en Peter van Loon wint in dezelfde wedstrijd de 2de prijs Personeel. Alle gilden ontvangen een fraai herinneringsschild.

Wat een volk, wat een cultuur in Oisterwijk. Zondag 18 september stroomt Oisterwijk vol met reuzen. Meer dan zeventig reuzen en 50.000 toeschouwers zegt de organisatie. De vijf Oisterwijkse gilden nemen ook deel aan het internationale reuzenfestijn. Ons gilde oogst veel applaus als verschillende vendeliers en tamboers demonstraties geven tijdens het lange wachten. Zelfs de regionale televisie Omroep Brabant maakt er opnames van, die de volgende dag worden uitgezonden.

Schutterij Sint Salvius uit het Limburgse Limbricht is zondagmiddag 2 oktober in Oisterwijk. Het tachtig leden tellende gezelschap is er vanwege het zilveren jubileum van de in Oisterwijk wonende beschermvrouwe. Onderling contact is het thema van deze bijzondere dag. Daarom wordt de schutterij begeleid door ons gilde en het Sint Joris & Sint Sebastiaangilde uit de kern Heukelom. Het Limbrichtse gilde is wat betreft de uniformering en wijze van optreden geheel verschillend van de Noord-Brabantse gilden. Voorafgegaan door de gezamenlijke gilden uit Heukelom en Oisterwijk gaat het complete gezelschap naar het gemeentehuis. Daar maakt de beschermvrouwe, mevrouw M. van der Laan - jonkvrouwe Smits van Oyen haar opwachting, samen met haar echtgenoot en de ere-hoofdman van de Oisterwijkse gilden, burgemeester Kortmann met zijn echtgenote. Voor het gemeentehuis is er een optreden van het Klaroenkorps van Sint Salvius, gevolgd door een vendeldemonstratie van de plaatselijke gilden. Het exercitiepeloton van de schutterij verzorgt afsluitend een spectaculair optreden. Na afloop verblijven de gilden op ons terrein en maken de gasten kennis met het handboogschieten op wip en doel.

In het kader van haar zilveren regeringsjubileum bezoekt koningin Beatrix onze provincie op dinsdag 18 oktober. Een dag van tradities, duurzaam bouwen, high tech-innovaties en modern design. De vorstin komt in het begin van de middag aan op het plein voor het provinciehuis in 's-Hertogenbosch. Daar wordt zij onthaald door meer dan 550 afgevaardigden van de Brabantse gilden. Ondanks een hevige wind brengen de vendelzwaaiers, onder begeleiding van tientallen tamboers en bazuinblazers, een veelkleurige vendelhulde. Het Oisterwijkse gilde Sint-Sebastiaan geeft met acht leden acte de présence. Namens alle gilden hernieuwt de vaandrig van het gilde uit Berlicum de Eed van trouw. De ontvangst op het square is op verzoek van de Commissaris van de Koningin Hanja Maij-Weggen, georganiseerd door onze gildebroeder Jack Goudsmits in zijn functie als vice-voorzitter van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Hij mag de Koningin dan ook verwelkomen en begeleiden.

Het schietseizoen wordt met een bijeenkomst op zondag 23 oktober afgesloten. De doelschutters schieten de pijlen op een geluksblazoen van plastic koffiebekertjes. Daarna doet iedereen zijn of haar best om het wipplaatje te raken. De koffie wordt 'aangekleed' met heerlijke appeltaart.
Aan het eind van de middag ontvangen de seizoenwinnaars hun aandenken voor de toekomst. Thomas Goudsmits heeft de meeste treffers over op de wip en verdient daarmee de eerste prijs. De jeugdprijzen zijn voor Sjoerd Snijtsheuvel en Mike Schilders. Drie schutters komen in aanmerking voor een eerste prijs op doel. Dus moet er afgekampt worden. Na een laatste kampronde wint Jo Scholtze de eerste prijs. Thomas Goudsmits, Wim Knevel en Peter van Loon ontvangen een beker voor respectievelijk de meeste drieën, vieren en achten.

Op een prachtige herfstzondag ontvangt het gilde Sint Nicolaas en vier van zijn Pieten. In het begin van de middag van 20 november begeeft de Sint zich naar De Luifel, waar hij uitbundig wordt toegezongen en toegewuifd door de kinderen en kleinkinderen van de gildeleden.

Woensdag 23 november reizen een achttal schutters naar het Moergestelse gilde Sint Sebastiaan en Barbara. Na afloop van de geanimeerde ontmoeting is duidelijk dat de gastheer op die woensdag net iets meer kwaliteit in huis heeft. De wisselbokaal blijft dan ook in Moergestel.

Vergaderingen

Het bestuur vergadert op 1 maart en 27 oktober. De leden beraadslagen op 20 maart en 6 november.

Leden

Tijdens de jaarvergadering op de Statiedag van 22 januari wordt Anton van Loon toegelaten als lid van het gilde. Inmiddels bekleedt hij de functie van Zilverdrager. Teun Schoones is in december 2004 18 jaar geworden en schudt de veren van het jeugdlidmaatschap af om volwaardig lid te zijn. Op de ledenvergadering van 6 november wordt Erwin Janssen opgenomen in het gilde.

Na een welbesteed leven, overlijdt op woensdag 16 februari onze gildezuster Nelly Biemans op 89-jarige leeftijd. Bijna 37 jaar is zij lid van het gilde. Op maandag 21 februari nemen wij tijdens een ingetogen viering in de Joanneskerk aan De Lind, met gilde-eer afscheid van haar.

Moederdag heeft ze nog thuis gevierd, samen met haar kleinkind Kylian. Daarna wordt zij plotseling opgenomen in het ziekenhuis. Op dinsdag 31 mei overlijdt Ciska Marcelissen - van der Horst, echtgenote van onze gildebroeder Jo Marcelissen. Zij mag slechts 56 jaar worden. De uitvaartplechtigheid is op zaterdag 4 juni om 13.30 uur in de parochiekerk van Sint-Petrus te Oisterwijk, met aansluitend de begrafenis op het parochiekerkhof. Vele gildebroeders met hun partners wonen de uitvaart bij.

Buiten het gilde

De Hoge Gilderaad der Kempen is op zaterdag 7 mei in het Belgische Geel gastheer voor het 13de gildecongres. Vier gildebroeders nemen deel aan het congres en drie gildezusters bezoeken onder leiding van een gids de stad.

Op Pinkstermaandag 16 mei, bij het koningschieten van het Heukelomse gilde Sint Joris & Sint Sebastiaan, schiet de aftredende koning zich opnieuw voor vier jaar tot koning. De schitterende dag wordt door een grote afvaardiging van ons gilde bijgewoond.

Met geklank van bazuinen en gezwaai van vendels wordt Lexmond en Hei- en Boeicop duidelijk gemaakt dat het weer een gilde binnen de dorpsgrenzen heeft. Het Sint-Martinus en Sint-Antoniusgilde wordt zaterdag 20 augustus officieel hergeïnstalleerd. Loek Vink en Jack Goudsmits wonen de bijeenkomst bij vanuit Gildekring Maasland. Zij vertegenwoordigen mede ons gilde.

Drie dagen lang viert de EGS de 50ste verjaardag. Op 26, 27 en 28 augustus is het romantische Eifelstadje Mayen (D) de Europese schuttershoofdstad, waar 15.000 gildebroeders, gildezusters en schuttersvrienden uit twaalf landen neerstrijken. Jan Goudsmits, Gerard Massuger, Loek Vink en hun partners en Anton van Loon genieten van een concert, vuurwerk, spektakel en demonstraties op het marktplein en een vlaggenparade. Voldaan, moe en veel kennissen rijker kijken de deelnemers terug op een ongedwongen Europees gildefeest.

De Hoofdliedendag op zaterdag 8 oktober staat mede in het teken van de voorzitterswisseling van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden. Tom van der Weijden is elf dagen eerder terug getreden en opgevolgd door Jos Verbeeten, burgemeester van Sint-Anthonis. Het dagthema handelt over de vernieuwde Circulaire Wapens en Munitie. Jan Massuger, Peter van Loon en Anton van Loon zijn bij de bijeenkomst. Jack Goudsmits is er in zijn functie van vice-voorzitter van de Federatie. Ere-hoofdman burgemeester Kortmann is tijdens de ochtend een van de eregasten vanwege het terugtreden van zijn oud collega Tom van der Weijden.

Tot slot

Verschillende groepen komen in 2005 naar het gilde om zelf te ervaren wat het is om te schieten met een handboog. Ook krijgen zij middels onder andere een videopresentatie informatie over het gildewezen en gildeleven. Het bestuur dankt de leden voor de inzet in dit jaar. Mede dankzij voortdurende aanpassingen op het gildeterrein worden de bezoekers op een uitstekende manier verzorgd.