Informatie - Jaaroverzicht 2009

De hoofdman, secretaris en vaandrig treffen op 7 januari waarnemend burgemeester Hans Janssen tijdens de Nieuwjaarsontmoeting in een - vanwege een eerder op de dag ontstane lekkage in de warmtevoorziening - relatief koud Tiliander.

Het is een 'vroege' Statiedag dit jaar. De zaterdag het dichtst bij 20 januari, de feestdag van de patroonheilige, is zaterdag 17 januari. Vrijdagavond 16 januari proclameren verschillende gildeleden deze feestdag. Een korte rondgang door het dorp want de groep is uitgenodigd bij het koningspaar Peter en Eef van Loon vanwege verjaardag van de gildekoning. De zaterdag begint met een eucharistieviering in de Joanneskerk.. Diaken Schrama vertelt over Sebastiaan en de betekenis van het verhaal voor deze tijd. Namens het gemeentebestuur van Oisterwijk is waarnemend burgemeester Hans Janssen aanwezig die wordt vergezeld door wethouder Joop van Hezik. Tijdens de jaarvergadering in de zaal van 't Molentje worden vier jubilarissen gehuldigd. Koning Peter van Loon jubileert omdat hij 25 jaar lid is van het gilde. Peter Swinkels en oud-koning Jo Scholtze vieren hun 40-jarig lidmaatschap. Alle drie ontvangen een zilveren schild met inscriptie. Uniek is het jubileum van Wim Knevel. De oud-hoofdman is dan ook het middelpunt omdat hij al ruim 60 jaar bij het gilde is betrokken. Voor Wim Knevel (78) heeft de burgemeester een verrassing bij zich. Vanwege de langjarige en veelzijdige inzet van Wim Knevel voor het Oisterwijkse gilde, wordt hij onderscheiden met de Zilveren Legpenning van de Gemeente Oisterwijk, met bijbehorende draagspeld en een oorkonde. Knevel is vanaf 1948 vele jaren vendelzwaaier geweest, heeft vele prijzen behaald en heeft het vendelspel overgebracht aan jongere leden. Na een periode van 18 jaar waarin hij secretaris was, is hij na het overlijden van de toenmalige voorzitter in 1984 benoemd tot hoofdman. Die functie heeft Wim Knevel uitgeoefend tot 2001, waarna hij werd benoemd tot ouderling in het bestuur. De diamanten jubilaris wordt binnen het eigen gilde en vele gilden in de omgeving enorm gerespecteerd en gewaardeerd. Hij is een oprechte verdediger van de eeuwenoude gildetradities. Op tijd serieus, op tijd een lach. Voor zijn echtgenote Gerdie Knevel-Heessels heeft de burgemeester een fraai boeket bij zich. Hoofdman Jan Massuger speldt namens het gilde een zilververgulde beeltenis op van Sint-Sebastiaan, welke speciaal is ontworpen en gemaakt. Gevraagd naar een reactie zegt het echtpaar dat zij deze blijk van hulde en dank niet hadden verwacht. "Natuurlijk wel een onderscheiding van het gilde, maar de vorm waarin vinden wij heel erg mooi. De Legpenning van de Gemeente was echt een totale verrassing. Dank aan diegenen die het initiatief hiervoor hebben genomen en het geheim hebben gehouden." De jaarlijkse feestdag wordt afgesloten met een ontspannende avond bij de Oisterwijkse Petanque club.

Met zwierend vaandel en slaande trom nemen de vijf gilden binnen de gemeente Oisterwijk op zondag 18 januari afscheid van burgemeester Yvo Kortmann. Na de bijzondere eucharistieviering wordt de oud-burgemeester in Den Boogaard uitgezwaaid met eretitels. Het Heukelomse gilde en ons gilde benoemen Kortmann tot erelid. Hij krijgt een sjerp omgehangen. Van de vijf gilden ontvangt de oud-erehoofdman een fraai stukje zilver in de vorm van het wapenschild van de gemeente met daar op de drie patroonheiligen van de gilden. Het complete gezin van de oud-burgemeester, het voltallige college van B & W en vele gasten genieten van het grootse afscheid.

Tweede Paasdag, maandag 13 april, zijn de leden op het gildeterrein vanwege de Paasverschieting en daarmee de officiÎle opening van het nieuwe schietseizoen. Een dertigtal schutters en partners genieten van de heerlijke voorjaarszon. Bijna iedereen gaat met een prijsje, chocolade-eieren of gewone eieren naar huis.

Tijdens de dodenherdenking op 4 mei voelen allen zich verbonden met de gebeurtenissen op Koninginnedag en met de mensen die toen slachtoffer werden van bruut en redeloos geweld. De gilden binnen de gemeente verlenen weer hun medewerking en gaan voorop bij de Stille Tocht over De Lind naar het Bevrijdingsmonument. Ons gilde is met elf leden goed vertegenwoordigd.

Woensdagavond 17 juni, de woensdag het dichtst bij de langste dag, zijn wij samen met de gilden uit Moergestel te gast bij het gilde Sint Joris & Sint Sebastiaan in Heukelom. Deze keer schieten we allen met het geweer en strijden om de Oisterwijk bokaal.

Vier dagen later, zondag 21 juni, reizen onze gildebroeders en gildezusters naar Diessen voor de Regio Wip Verschieting. Het plaatselijke Sint-Sebastiaangilde organiseert op sportpark De Haan de verschieting tussen 9 handbooggilden uit de regio. Ons gilde moet de titel verdedigen, maar eindigt helaas op een 4de plaats. Ondanks dat John van Tol een buitengewoon goede individuele score behaalt van 12 punten uit 15 pijlen, behoort hij niet tot de prijswinnaars. Vier anderen hebben 13 treffers.

De kringdag van gildekring Maasland is op zondag 5 juli in Loon op Zand. De stralende zon zorgt voor een warme dag. De uitslag van de optocht laat zien dat ons gilde eindigt op een 35ste plaats bij een deelname van 45 gilden. De handboogschutters op wip, Anton van Loon, Peter van Loon, John van Tol en Jack Goudsmits doen het beter. Zij winnen de 1ste prijs van de viertallen. Daarnaast wint Jack Goudsmits de 1ste prijs Personeel bij het handboogschieten op wip.

Traditioneel trekken in de vroege ochtend van kermismaandag 13 juli de tamboers en vendeliers door Oisterwijk om de leden van het gilde te wekken. Want het is koningschieten. Om half tien is de eucharistieviering in de Joanneskerk. Daarna ontvangt de koning het gilde bij hem thuis, want het is gewoonte om 'de koning uit te halen'. Om ongeveer half ÈÈn komt het gilde terug op het terrein in het Lindepark. Na het vrijmaken ofwel vrijen van de schutsboom kan het feestelijk gebeuren beginnen. Pastoor Kennis spreekt een gebedje uit 'dat er een goede koning voor het gilde zal komen'. De vogel wordt op de boom geplaatst en de oude koning werd ontdaan van zijn koningszilver. Waarnemend burgemeester Hans Janssen en pastoor Kennis lossen ieder drie ereschoten. Daarna is het de beurt aan de afgetreden koning en de overige leden van het gilde. Al snel is duidelijk wie de koningskandidaten zijn, maar ÈÈn voor ÈÈn zetten zij de handboog aan de kant omdat het Peter van Loon wordt gegund om voor de derde achtereenvolgende keer de houten vogel af te schieten. En dat is niet gemakkelijk: "Ik ben nog nooit zÛ zenuwachtig geweest", erkent Peter. Uiteindelijk na ongeveer drie uren schiet hij met een keiharde knal het laatste stukje van de koningsvogel er af. Na een paar momenten van intense stilte voorafgaand aan het schot, barst een grootste vreugde los. Voor zover na te gaan in de bijna zes eeuwen oude gildehistorie is Peter van Loon de eerste keizer van het gilde. Hij glundert dan ook van oor tot oor.
Het geduld van de vele tientallen bezoekers uit Oisterwijk en daar buiten - zelfs twee zonen van de in de jaren 50 van de vorige eeuw naar Canada geÎmigreerde toenmalige gildesecretaris Wim de Bakker - wordt nog verder op de proef gesteld. Nu moet opnieuw geschoten worden voor de titel van gildekoning. Bij het naar beneden halen van het laatste stukje hout is de geluksfactor grotendeels bepalend en dat is juist het bijzondere en meteen spannende van het traditionele koningschieten. Iemand wordt gildekoning door het spel van het schieten. Na nog eens twee uren - het was ondertussen bijna half zeven - mag Jan-Frans Knevel de felicitaties in ontvangst nemen. Hij is nu voor drie jaren de nieuwe gildekoning. Na de handwassing schrijdt de koning 'als teken van onschendbaarheid' over het uitgespreide gildevaandel. Hoofdman Jan Massuger en keizer Peter van Loon hangen hem het koningszilver om. Tot slot wordt met het gildevaandel de koningsgroet gebracht. De nieuwe koning en keizer met hun partners Susanne Knevel en Eef van Loon ontvangen de vendelhulde en het gemeentebestuur van Oisterwijk biedt in aanwezig-heid van wethouder Wagenmakers de erewijn aan. Een lange, enerverende, maar wel mooie dag
Dinsdag komen de gildebroeders en -zusters bij elkaar voor de verschieting op twee kleinere houten vogels. Frank van Loon en Joris Goudsmits laten het laatste stukje van de vogels vallen.

Commissaris van de koningin Hanja Maij-Weggen neemt op vrijdag 25 september afscheid van de provincie. Stipt om 09.45 uur wordt ze op het provinciehuis begroet door de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Meer dan 150 gildezusters en gildebroeders zorgen voor een feestelijk begin van het afscheid. Jan-Frans en Susanne Knevel, Jan en Jo Goudsmits, Gerard en Wien Massuger en Wim en Gerdie Knevel moeten vroeg uit de veren.(Onze gildebroeder Jack Goudsmits is in zijn functie als vice-voorzitter van de NBFS verantwoordelijk voor het geheel en mag de Commissaris uitgeleide doen.)

Een mooie herfstzon is het decor van de afsluiting van de onderlinge schietcompetitie. Zondag 18 oktober zijn de leden aanwezig om op doel te schieten op een dartblazoen. Aan het eind van de middag worden de seizoenprijzen uitgereikt aan Anton van Loon als beste schutter op doel en Frank van Loon als beste schutter op de wip. Anton van Loon heeft in alle wedstrijden zijn minimum persoonlijk gemiddelde gehaald. Loek Vink heeft op het blazoen de meeste keren in de 'twee' geschoten (27), Peter van Loon de meeste keren in de 'zes' (57) en Jo Scholtze de meeste keren in de 'tien' (83).

Sint-Nicolaas brengt op zondagmiddag 22 november een bezoek aan het gilde. In de sfeervolle ambiance van de Luifel leest de goedheiligman een verhaal voor welk wordt afgewisseld met het zingen van verschillende liedjes. Sommige kinderen hebben een mooie tekening gemaakt. Tot ieders verrassing wordt Jan Goudsmits benoemd tot lid in de Orde van de Grote Mijter, vanwege zijn behulpzaamheid bij de organisatie van het jaarlijkse Sint-Nicolaasfeest. Hij ontvangt uit handen van de Sint een fraaie speld met oorkonde.

Tijdens een bijeenkomst in het Oisterwijkse raadhuis op donderdag 17 december 2009, ontvangt burgemeester Hans Janssen verschillende eretitels van de vijf gemeentelijke gilden. De drie gilden uit de kern Moergestel benoemen hem tot Heer van de Moergestelse gilden. Het gilde Sint Joris & Sint Sebastiaan uit Heukelom en ons gilde benoemen de burgemeester tot Erehoofdman. In zijn dankwoord prijst de burgemeester de samenwerking van de plaatselijke gilden en bevestigt nog eens dat het college en de gehele raad de gilden een warm hart toedragen. Aansluitend aan de plechtigheden presenteert Niels van de Ven als voorzitter van de Stichting Landjuweel Oisterwijk 2008 het langverwachte herinneringsboek. Hij is er trots op dat hij burgemeester Janssen 'eindelijk' het eerste exemplaar kan overhandigen.

Vergaderingen

Het bestuur vergadert als zodanig op 9 maart, 18 mei en 22 oktober. De leden vergaderen op de dinsdagen 17 maart, 2 juni en 10 november.

Een overig memorabel moment

Op 16 september heeft de Commissaris van de Koningin, mevrouw Hanja Maij-Weggen, tijdens een buitengewone vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk, Drs. J.F.M. (Hans) Janssen geïnstalleerd tot burgemeester van de gemeente. Een afvaardiging van het gilde heeft de nieuwe burgemeester en zijn echtgenote Mia op vrijdag 2 oktober onze felicitaties overgebracht tijdens een receptie in Den Boorgaard in Moergestel.

Voorts zijn er nog enige andere noemenswaardige zaken

Donderdag 19 november 2009 constateert de 'tuinman' van het gilde dat tijdens de hevige wind van of omstreeks woensdag 18 november een grote tak op het dak van het gildelokaal terecht is gekomen. Op de nok en de achterzijde van het dak zijn gaten geslagen door de vallende tak. De gaten worden afgedekt met een zeil om (verdere) gevolgschade te voorkomen.

In een wisselende samenstelling van bestuur en leden is ons gilde vertegenwoordigd bij activiteiten van gilden in de omgeving, bij andere min of meer officiële bijeenkomsten, maar ook bij begrafenissen.

Zaterdag 10 januari de uitvaart van Ad Nouwens, lid van het Sint-Hubertusgilde in Berkel. Op zondag 17 mei koningschieten bij het Heukelomse Sint-Joris & Sint-Sebastiaangilde. Harrie Schellekens wordt keizer en Appie Cruijssen - voor een tweede keer - koning! Het Moergestelse gilde Sint Catharina beleeft op 6 juli het koningschieten.