Informatie - Jaaroverzicht 2010

Het is een goede gewoonte dat het gemeentebestuur van Oisterwijk alle inwoners de gelegenheid geeft elkaar rond Nieuwjaar te ontmoeten. De nieuwjaarsreceptie op woensdag 6 januari is een goed begin van het nieuwe jaar. De koning en zijn echtgenote, de keizer, de secretaris en Gerdie Knevel vertegenwoordigen het gilde.

Een van de hoogtepunten in een gildejaar is de Statiedag, de feestdag van de schutspatroon. De Statiedag van het gilde wordt vrijdagavond 22 januari in het centrum van Oisterwijk op een sfeervolle en gezellige wijze geproclameerd door een tamboer en verschillende vendeliers. Op de teerdag zelf, dit jaar op 23 januari, verzamelen de leden in Culinair cafÈ Tiglio aan De Lind.
In vol ornaat gaat 'de schuts' naar de Joanneskerk voor de H. Mis van 10.00 uur. De hoofdman, keizer en koning getooid met een nieuwe sjerp met de naam van ons gilde en hun functie. Na afloop hernieuwt de vaandrig de eed van trouw aan de vertegenwoordigers van het kerkelijk en wereldlijk gezag. Buiten op het plein voor de kerk brengen de vendeliers onder de klanken van de tamboers een - vanwege het koude weer korte - vendelgroet. Terug in Tiglio is er de koffietafel met aansluitend de jaarvergadering. Tijdens deze vergadering biedt de nieuwe gildekoning Jan-Frans Knevel zijn koningsschild aan. Het is door hem zelf ontworpen en gemaakt. Peter van Loon, die op kermismaandag 13 juli vorig jaar keizer werd van het gilde, schenkt zijn keizersschild. Afsluitend smullen de gildeleden van een heerlijk stukje 'koningstaart'. Het avondprogramma is een dinerbuffet in de sfeer van het wilde westen in The 7 Hill Ranch in Tilburg.

Vrijdag 12 maart is de Orangerie van kasteel Maurick in Vught een tableau vivant. Bijzonder omdat op 9 maart 1935 op dezelfde plek de oprichtingsbijeenkomst plaatsvond van Gildekring Maasland. Ruim 160 gildeleden en genodigden vieren het 75-jarig jubileum van de gildekring. Tijdens een mini symposium spreken prof. dr. Herman Pleij en prof. dr. Wim van de Donk. Boeiende sprekers met ieder een eigen verhaal. Aan het eind van de middag overhandigt kringhoofdman Jack Goudsmits het eerste exemplaar van het jubileumboek aan de Commissaris van de Koningin. Dit is het opstapje naar de afsluitende borrel waar iedereen elkaar informeel kan spreken. Peter van Loon en Frans Zoontjens namens ons gilde en Loek Vink vanwege de kring-schietcommissie zijn er bij.

Vrij vroeg in het voorjaar wordt het nieuwe schietseizoen officieel geopend met de Paasverschieting. 2de Paasdag, maandag 5 april, is bijna iedereen op het gildeterrein voor een verschieting op een geluksblazoen en de wip. Na afloop spelen verschillende leden nog een spannend jeu de boulesspel.

Met een indrukwekkende dienst in de Joanneskerk en een stille tocht naar het bevrijdingsmonument herdenkt ook de gemeente Oisterwijk degenen die sinds 1940 tot heden hun leven offerden voor vrijheid in Nederland en elders. Op dinsdagavond 4 mei zijn de plaatselijk gilden met 66 leden aanwezig en openen de stille tocht naar het gedenkteken aan de Gemullehoekenweg.

Het zit de schutters niet mee op de koude, zeg maar gerust bitter koude, zondag van 13 mei. Een vierde plaats blijkt het hoogst haalbare tijdens de Regiowipverschieting bij het Sint-Willibrordus-gilde in Alphen. Twee dagen is het feest in Berkel. De kringdag van Maasland is op zaterdag en zondag 29 en 30 mei. Tijdens de optocht valt de regen bijna onafgebroken. Gelukkig is het daarna droog en kunnen de wedstrijden doorgaan. Jan-Frans Knevel wint het koningskruis handboog op wip. Tussen de geweerschutters houdt onze keizer Peter van Loon zich staande. Uiteindelijk verovert hij zelfs het felbegeerde Keizerskruis. Onze handboogschutters zijn zeer succesvol. Zij behalen de eerste prijs Viertal. Jack Goudsmits wint de 1ste prijs Personeel en zoon Thomas Goudsmits 2de prijs Personeel.

De jaarlijkse ontmoeting van de vijf Oisterwijkse gilden is op woensdagavond 23 juni bij ons gilde. Meer dan 80 aanwezigen strijden op de prachtige avond om de Oisterwijkbokaal. Het gilde Sint Sebastiaan en Barbara uit Moergestel wint voor het tweede jaar op rij de wisselbeker.

Een kleine veertig jaar geleden was in onze omgeving de kleine gildekring De Zandley actief. In 1967 is door ons gilde zelfs een gildefeest georganiseerd in Oisterwijk. 'Daarna is het kaarsje langzaam uit gegaan'. Op zondag 4 juli organiseert het Udenhoutse gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan voor de oorspronkelijke gilden een middag met het thema 'Verbroederen en ontmoeten'. In blokken van 20 minuten nemen de gildebroeders en gildezusters deel aan verschillende activiteiten zoals jeu de boules, handboogschieten, luchtbuks schieten, schieten met geweer en kruisboog schieten. Voor de koningen en keizers is er een aparte verschieting en aan het eind van de dag spelen de hoofdmannen een quiz.

Bijna alle leden van het gilde met hun partners zijn op kermiszondag 11 juli op het gildeterrein. In een zeer gezellige sfeer wordt er geschoten op een dartblazoen, op de wip en met een kleine kruisboog op doel. Tot slot spelen acht teams een heuse jeu de boules competitie. Voor ieder onderdeel is er een klein geldprijsje voor de vier best presterenden.

De Hoofdliedendag van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden is op zaterdag 9 oktober. Hoofdman Jan Massuger en Loek Vink genieten in de Bossche Sint Jan en het Provinciehuis van een bijzondere dag, welke in het teken staat van het 75-jarig jubileum van de federatie.

De laatste pijlen van het seizoen worden geschoten op zondag 17 oktober. Nagenoeg alle leden zijn op het zonovergoten gildeterrein en vermaken zich met het schieten op het blazoen en de wip en het spelen van het jeu de boulesspel. Thomas Goudsmits is seizoenwinnaar op doel. Hij heeft alle wedstrijden ten minste het vooraf vastgestelde gemiddelde geschoten. Jo Scholtze heeft de meeste '10'-en geschoten en Anton van Loon de meeste '7'-s. Loek Vink is het gelukt om het vaakst een '2' te schieten. De beste score op de wip is ook behaald door Thomas Goudsmits.

Sint Nicolaas brengt met zijn pietengezelschap op zondag 21 november een bezoek aan het gilde. De leden, kinderen en verschillende kleinkinderen verwelkomen hem in de Luifel. Het enthousiasme van de Sint en zijn Zwarte Pieten is groots. Er wordt veel gezongen, de kinderen geven tekeningen en krijgen al een leuk cadeautje.

Wat is nog meer memorabel?

De Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden bestaat 75 jaar. Dit jubileum krijgt vanaf 11 september onder andere gestalte met een unieke tentoonstelling in Museum Kempenland te Eindhoven; Gildetrots op Brabants Zilver. Van ons gilde worden drie koningsschilden getoond. Theodorus de Kroon, 1873; Henricus Willems, 1881 en Jos J. Hopmans, 1952.

Vergaderingen

Het bestuur vergadert formeel op 9 maart en 19 oktober. De leden vergaderen op de dinsdagen 16 maart en 2 november.

Voorts zijn er nog enige andere noemenswaardige zaken

In een wisselende samenstelling is het gilde vertegenwoordigd bij verschillende feestelijke momenten, afscheid nemen na een werkzame periode en ogenblikken van verdriet.

Op 3 februari overlijdt Hein Bruurs, oud-koning van het Moergestelse gilde Sint Catharina. Dinsdag 9 februari is de uitvaart.

Een ruime vertegenwoordiging van het gilde gaat op vrijdagavond 9 april naar het Sint-Joris en Sint-Sebastiaangilde in Heukelom voor de receptie van het keizerspaar Harrie en Mien Schellekens en het nieuwe koningspaar Appie en Tonnie Cruijssen.

Wethouder Van den Bosch recipieert op woensdag 26 mei vanwege zijn afscheid. Ons keizers-paar en de hoofdman danken hem namens het gilde.

Hoofdman Jan Massuger laat zich op maandag 21 juni vergezellen door Loek Vink vanwege het koningschieten bij het gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan in Haaren.

Piet Vromans, hoofdman van het Sint-Hubertusgilde in Berkel overlijdt op 30 augustus. Zaterdag 4 september wordt hij met gilde-eer begraven. Ons gilde wordt vertegenwoordigd door keizer Peter van Loon en de leden Gerard Massuger en Loek Vink.

Feest vanwege het 1ste lustrum van het gilde Sint Martinus en Sint Antonius in Lexmond en Hei- en Boeicop op zaterdag 11 september. Vanwege persoonlijke omstandigheden moeten wij op het laatste moment verstek laten gaan. Onze secretaris is er in zijn functie als kringhoofdman en neemt de honneurs waar.

Begin december wordt de secretaris benaderd door de heer Jan van Ierland uit Oisterwijk. Hij heeft uit de boedel van onze overleden gildebroeder Ulrich Müller Jabusch een pentekening gekregen. Het is een vendelier en is in 1979 gemaakt door Rietje Müller Jabusch-Jansen.