Informatie - Jaaroverzicht 2012

Het gilde viert op 21 januari de Statiedag. Traditioneel wordt deze feestdag op vrijdagavond geproclameerd in het dorp door de tamboers en vendelzwaaiers. Onderweg krijgen de gildevertegenwoordigers veel aandacht van jong tot oud. Zaterdagochtend verzamelen de gildeleden in 't Gelagh aan het Lindeplein om daarna de dag te beginnen met een eucharistieviering in de Joanneskerk. Al vanaf de herleving in 1951 is het gilde van harte welkom in de Joanneskerk. De afsluitende gildegroet en vendelhulde op het voorplein van de kerk, wordt dit jaar niet alleen gebracht aan de vertegenwoordigers van het 'kerkelijk en wereldlijk gezag', maar ook aan Jan Goudsmits en Jan Massuger en hun beider echtgenotes vanwege het 50-jarig lidmaatschap van het gilde. Terug in 't Gelagh genieten het gilde en de verschillende gasten van de koffietafel. De jaarvergadering is het slotstuk van de ochtend. Jan Goudsmits en Jan Massuger ontvangen een prachtig zilveren kleinood vanwege hun gouden gildejubileum. Het avondprogramma is in het eigen gildelokaal. Het klimaat is heerlijk en de sfeer is fantastisch.

Tien vragen over het gildeverleden moeten goed beantwoord worden tijdens de Keuvelavond van donderdag 1 maart. De secretaris ontvangt een fles wijn nadat een elfde vraag de definitieve beslissing brengt. Het gewicht van de hoofdman is bepalend; (98 kg.).

Een regenachtige grijze middag is het decor van de Paasverschieting op 2de Paasdag, maandag 9 april. Om één uur richten de baanschutters hun pijlen op een geluksblazoen. Deze keer beschilderde sponzen aangeboden door Wi-Jo Schoonmaakdiensten. Loek Vink viert een persoonlijke overwinning. Voor het eerst in zijn meer dan 40-jarige gildeloopbaan behaalt hij een eerste prijs voor de verschieting op de wip. Het totaal van de afgeschoten speelkaarten brengt hem de hoogste eer.

Tijdens de Regio Wipverschieting in Haaren op zondag 22 april behalen onze schutters een 2de prijs. Door de matige prestaties tijdens de individuele wedstrijd hebben de gildeleden weinig vertrouwen op een goede afloop. Het samengestelde schuttersviertal (Frank van Loon, Thomas Goudsmits, Jan-Frans Knevel en Jack Goudsmits) weet echter gedurende de finaleronde een zeer goed resultaat neer te zetten. Lange tijd staat het viertal zelfs bovenaan. Uiteindelijk zijn de schutters van het Sint-Willibrordusgilde uit Alphen iets beter.

Samen met de andere vier gilden binnen de gemeentegrenzen sluiten wij aan bij de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking op 4 mei. Onder de klanken van de tamboers gaat de stille tocht van de Joanneskerk naar het bevrijdingsmonument.

De kringdag van gildekring Maasland is op zondag 3 juni in Sint-Michielsgestel. Uit piëteit vanwege het overlijden van Gerard Massuger op 23 mei neemt het gilde niet deel aan het gildefeest.

Zondag 17 juni is er om 10.30 uur een viering in de Joanneskerk ter gelegenheid van het 50-jarige priesterjubileum van pastoor Ad Kennes. Samen met het Heukelomse gilde Sint Joris en Sint Sebastiaan luisteren wij de feestelijkheden op. Aansluitend is op het gazon tegenover de kerk een vendelhulde aan de jubilaris. De gemeentelijke wisselbokaal is de inzet van de verschieting tussen de vijf Oisterwijkse gilden op woensdagavond 20 juni bij het Moergestelse gilde Sint Sebastiaan en Barbara.

Azerbeidzjaans is op woensdagmiddag 27 juni even de voertaal in Oisterwijk. 'Medo' wordt geëerd en dat willen zijn landgenoten voor geen goud missen. Een standbeeld en straatnaam ter ere van Mamed 'Medo' Mamedov. Een afvaardiging van ons gilde, met ondersteuning van een drietal leden van het Heukelomse gilde, is aanwezig om de feestelijkheden in de Van Rijckevorsellaan op te luisteren.

Bijna 100 deelnemende gildebroeders en gildezusters zijn in gemengde groepen samengesteld en worden uitgedaagd bij verschillende gildespelen tijdens de Zandley-ontmoeting in Haaren. Jan Massuger en Peter van Loon vormen op zondag 1 juli de Oisterwijkse afvaardiging.

Het schietseizoen loopt ten einde op zondag 14 oktober, de balans wordt opgemaakt. Vanaf begin april hebben de schutters wekelijkse hun pijlen gericht op doel en wip voor het beste persoonlijk gemiddelde. Op doel tevens voor de meeste "drieën", "vijven" en "negens". Tijdens de afsluiting schieten de leden zoals onze gasten schieten bij een bezoek aan ons gilde. Dus met een handboog zonder vizier op het groot model plaatje op de wip. Op de baan wordt geschoten met een kruisboog op een dartblazoen. Dit betekent dat iedereen de eigen handboog thuis kan laten! De voorzitter van de schietcommissie, Thomas Goudsmits, mag Frans Zoontjens huldigen omdat hij het beste persoonlijk gemiddelde op de baan heeft behaald. Jo Scholtze lukte het om de meeste keren in 'ring 9', Loek Vink krijgt de prijs uitgereikt als beste 'ring 5' en 'ring 3' schutter. Thomas Goudsmits is dit seizoen de beste schutter op de wip.

Sinterklaas met zijn gevolg brengt op zondag 25 november een bezoek aan het gilde. In een goed gevulde ruimte in De Luifel heeft hij voor de kinderen al een cadeautje bij zich. Na 25 jaar nemen wij met een bijzonder 'dank je wel' afscheid van zangpiet Julio.

"Was weer gezellig avondje met de gildebroeders", schrijft onze koning Jan-Frans Knevel op Facebook na afloop van de Keuvelavond van donderdag 13 december. Volgende keer moeten de kachels wel eerder aangezet worden…

Leden

Geheel onverwacht overlijdt op 23 mei onze zeer gewaardeerde gildebroeder Gerard Massuger. Hij is 69 jaar geworden en is een van de meest actieve leden binnen het gilde. In 2001 is Gerard door de overheid van Gildekring Maasland onderscheiden met de Kringonderscheiding in Zilver. De afscheidsdienst op dinsdag 29 mei in crematorium Tilburg is stijlvol en ingetogen.

Nog geen zes weken later wordt het gilde weer geconfronteerd met het heengaan van een bijzondere gildebroeder. Vaandrig Jan Goudsmits overlijdt toch nog onverwacht in de nacht van zondag op maandag 9 juli. Hij is 81 jaar. Net als Gerard Massuger was hij al meer dan 50 jaar lid van het gilde. Vanwege zijn grote verdiensten is hij onderscheiden met de eremedaille in de Orde van Oranje Nassau, de Gemeentelijke Erespeld en een Gouden onderscheiding van Gildekring Maasland. De uitvaart met gilde-eer is op zaterdag 14 juli.

Met een dankdienst op woensdag 12 september nemen wij afscheid van Frans van Heumen die drie dagen daarvoor is overleden. Frans is vele jaren zilverdrager geweest. Hij heeft zich vooral ingezet tijdens de bouw van het nieuwe gildelokaal in 1973 en daarna bij verschillende renovaties. Hij is 84 jaar geworden.

Tijdens de ledenvergadering van 6 november is Bart Schilders toegelaten als lid van het gilde. De gildetraditie, de sfeer en gezelligheid spreken hem bijzonder aan.

Vergaderingen

Het bestuur vergadert op 15 maart en 30 oktober. Door het jaar bespreekt het bestuur waar nodig de 'dagelijkse gang van zaken'. De ledenvergaderingen zijn op de dinsdagen 20 maart en 6 november.

Wat is nog meer memorabel?

Met een dag vol middeleeuwse activiteiten start op zaterdag 25 februari in onze gemeente de viering van 800 jaar stadsrechten. Onze koning en keizer, beiden met hun gemalin, vertegen-woordigen het gilde tijdens de feestelijkheden in Tiliander.

Bij het Moergestelse gilde Sint Sebastiaan en Barbara is op maandag 2 juli het koningschieten. Jan Massuger en Loek Vink zijn getuige dat Gert van Elderen als koning wordt geïnstalleerd.

Evenals in 2011 verzorgen wij een middag handboogschieten op doel voor de kinderen van het Jeugdkamp Oostkapelle. Zij hebben hun 'tenten' opgeslagen bij het Heukeloms Hoefke. Jan Massuger, Loek Vink en Jack Goudsmits laten op donderdag 5 juli de kinderen en hun begeleiders de bogen spannen.

Twee groepen maken in de loop van het jaar kennis met het gilde. Wij laten de gasten schieten met de handboog op wip en doel en de kruisboog op doel.