Informatie - Jaaroverzicht 2017

Vrijdagavond 20 januari verzamelen de vaandrig, tamboers, vendeliers en verschillende andere leden in 't Gelagh om daarna in het dorpscentrum de Staatsiedag te proclameren. In een gezellige sfeer brengen wij een bezoek aan een viertal horecaetablissementen. De volgende ochtend vieren wij de eucharistie in de dagkapel van de Joanneskerk. Pastoor Ad Kennis en diaken Kees Schrama gaan voor tijdens de H. Mis. De diaken verwelkomt in het bijzonder de drie nieuwe leden van ons gilde. Na het afsluitende Wilhelmus wordt buiten de Eed van trouw hernieuwd en de vendelgroet gebracht. Namens het gemeentebestuur is wethouder Ina Batenbrug met haar partner aanwezig. In 't Gelagh wordt een uitgebreide koffietafel geserveerd. Met de jaarvergadering wordt het ochtendprogramma afgesloten. Scouting Oisterwijk biedt hun clubgebouw aan voor de feestavond. Een heuse digitale quiz laat de bloeddruk stijgen.

Tweede Paasdag 7 april ontmoeten alle leden elkaar tijdens de Paasverschieting. Nu kan het seizoen weer echt beginnen.

De viering van Koningsdag in Tilburg op donderdag 27 april heeft in het algemeen een vernieuwend karakter. Vaandeldragers en koningen van de gilden uit Midden-Brabant vormen het kleurrijke decor van de overgang van de 'oude' naar de 'nieuwe wereld'. Want in beide 'werelden' voelen wij ons thuis. Jan-Frans en Susanne Knevel zijn er namens ons gilde. Zij beleven mooie momenten met een hand van de koning en toekomstige koningin. Daags erna schrijft Jan-Frans op Facebook: "De Koning slaat niemand over. Hij kan alleen niet iedereen een handje geven. Suus en ik hebben gisteren vele koninklijke handen mogen schudden en ons Gilde op een prachtige wijze mogen vertegenwoordigen op een schitterende Koningsdag Tilburg. Ik heb nog steeds een hele grote smile van oor tot oor en het idee dat ik een stukje boven de grond zweef."

Op donderdag 4 mei herdenken wij alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties, zowel burgers als militairen. Samen met verschillende andere organisaties leggen de gezamenlijke Oisterwijkse gilden een krans bij het bevrijdingsmonument aan de Gemullehoekenweg.

Enige tientallen gildebroeders en -zusters verzamelen op woensdag 21 juni bij het Moergestelse gilde Sint Sebastiaan en Barbara. Op de langste dag van het jaar schieten de vijf gilden binnen de gemeente om de Gemeentelijke Wisselbokaal. Ons gilde mag na jaren de beker weer eens laten pronken in het eigen gildelokaal. Bart Schilders wint de persoonlijke tweede prijs.

Vervolgens zijn wij uitgenodigd voor zondag 25 juni vanwege de Regio-Wip-Verschieting in Raamsdonk bij het Sint-Bavogilde. Ondanks eerdere toezeggingen van onze leden meldt bijna iedereen zich af. Jammer dat wij dan ook niet kunnen deelnemen met minstens een viertal.

Koningschieten doet het gilde om de drie jaren, op kermismaandag. In de tussenliggende jaren is er een onderlinge verschieting waarbij de gezelligheid het belangrijkst is. De leden en hun partners laten zich op kermiszondag 16 juli vanaf één uur in de middag verrassen met wat de schietcommissie voorschotelt. Ook een leuk moment om weer eens lekker 'bij te kletsen' en elkaar deelgenoot te maken van de vakantieplannen.

Wouter Blesgraaf treedt op zondag 17 september de Oisterwijkse Sint-Petruskerk binnen voor zijn eerste heilige mis. Drie gilden uit de gemeente brengen hem en zijn ouders naar het altaar.

Zondag 1 oktober viert diaken Vincent te Plate in de Sint-Petruskerk zijn zilveren diakenjubileum. Ons gilde begeleidt de feesteling naar de kerk en luistert de viering op. Na afloop ontvangt de Oisterwijkse diaken de gildegroet.

De Hoofdliedendag op zaterdag 14 oktober in 's-Hertogenbosch heeft verschillende thema's. Frans en Nel Zoontjens-Vrijsen zijn er namens ons gilde.

Op de mooiste zondag van de herfst, 15 oktober, sluiten wij het schietseizoen. Een verschieting voor de handboogschutters op een geluksblazoen van in het bos levende dieren en een jeu-de-bouleswedstrijd voor iedereen. Vijf bekers staan klaar om uitgereikt te worden aan de winnaars van het jaar. Handboog wip: Bart Schilders; handboog doel: Rick Massuger; doel Ring 1: Frans Zoontjens; doel Ring 6: Rick Massuger; doel Ring 9: Peter van Loon. Leuk dat verschillende oud-leden een bezoek brengen aan het gilde.

Leden

Ans Massuger, weduwe van onze vorige hoofdman Jan Massuger, heeft vanwege verminderde interesse haar lidmaatschap van het gilde opgezegd met ingang van 1 november. Jammer!

Wat is nog meer memorabel?

Peter en Frank van Loon zijn op zondag 7 mei bij het Heukelomse gilde Sint Joris en Sint Sebastiaan vanwege het koningschieten en zien hoe oud secretaris Anthony Wehmeijer wordt geïnstalleerd tot de nieuwe gildekoning voor vier jaren.

Loek Vink bezoekt namens het gilde op maandag 19 juni het gilde Sint Antonius & Sint Sebastiaan in Haaren. Ook vanwege het koningschieten. Toon Oerlemans beleeft een gelukkige dag.

Op kermismaandag 3 juli wordt bij het Moergestelse Sint-Catharinagilde koning geschoten. Namens ons gilde zijn Peter van Loon en Loek Vink aanwezig en zij zien hoe Kees Bierkens bij het 105de schot de titel verovert. Aansluitend wonen zij de uitvaartplechtigheid bij van Gerard - 'Ome Gijs' - van de Wouw (89). Hij was 64 jaren trouw lid van het plaatselijke gilde Sint Joris.

Vrijdag 7 juli tekent Loek Vink namens ons gilde het condoleanceregister tijdens de uitvaart van de in Oisterwijk wonende Prof. Mr. Guido Coolen. Coolen (85 jaren) was beschermheer van het Sint-Antonius Abtgilde in Deurne.

Zaterdag 8 juli is de laatste 'Club412' avond voor de zomervakantie. Deze keer komen de deelnemers bij ons gilde schieten op doel. "We hebben 'geschoten' op de doelen die we onszelf hebben gesteld voor het komend jaar", zo schrijft onze gildebroeder Bart Schilders namens de tienerclub voor tieners van 12 tot en met 16 jaar vanuit de kerken Moergestel, Haaren en Oisterwijk.

Zaterdag 16 september is op ons gildeterrein de kick-off van het Sint-Nicolaascomité. Ongeveer veertig enthousiaste gasten beleven een leuke, gezellige middag. Een van de bezoekers ervaart de kracht van een terugkerende boompijl.

Vrijdagavond 10 november is in Goirle de afsluiting van de Hart voor uw Club actie. Nel Zoontjens-Vrijsen mag voor ons gilde een cheque in ontvangst nemen van € 205,84.

Vergaderingen

Het bestuur vergadert op maandag 13 maart en donderdag 26 oktober. Door het jaar heen bespreekt het bestuur waar nodig de 'dagelijkse gang van zaken'. De ledenvergaderingen zijn op donderdag 23 maart en dinsdag 14 november.