Informatie - Jaaroverzicht 2019

Het gilde viert op zaterdag 19 januari de jaarlijkse Staatsiedag. Vrijdagavond aangekondigd met een proclamatie in het dorpscentrum, wordt de feestelijke dag geopend met een eucharistieviering. Pastoor Francis de Meyer, pastor Ad Kennes en diaken Vincent te Plate ontvangen het gilde op hartelijke wijze in de Petruskerk. De koffietafel en aansluitend de jaarvergadering zijn in 't Molentje en de feestavond in De Waterhoef. Tijdens de feestavond is het buurten, spelletjes spelen, de loterij, al met al een gezellige avond. Het hoogtepunt van de Staatsiedag is de huldiging van een tweetal 'gouden' gildebroeders. Jo Scholtze en Peter Swinkels, vrienden voor het leven, vieren de gehele dag dat zij al vijftig jaren lid zijn van het gilde, waarbij ook hun familie aanwezig is.

De schietcompetitie start op 4 april met diverse schutters, waarbij het weer een uitdagend jaar beloofd te worden met o.a. de strijd om de Witte Tienen.

Nagenoeg alle leden, hun partners en vriendinnen zijn er. In een bijzondere gezellige sfeer beleven we de eerste buiten activiteit. De Paasverschieting op 22 april. De geoefende schutters schieten op de baan op kleiduiven en op het veld rond de boom word geschoten op houten paaseieren en bowlingpins. Iedereen geniet ervan en gaat met een kleine of iets grotere prijs huiswaarts.

De 4 mei-herdenking trekt enkele honderden deelnemers. Voor het vierde achtereenvolgende jaar begint die herdenking met de uitvoering van een requiem in de Joanneskerk. Aansluitend volgt onder aanvoering van de vijf Oisterwijkse gilden een stille tocht over De Lind naar het bevrijdings-monument aan de Gemullehoekenweg. De gilden leggen ook een krans bij het monument.

Enige tientallen gildebroeders en -zusters verzamelen op woensdag 19 juni bij het gilde Sint Joris en Sint Sebastiaan in Heukelom. Op bijna de langste dag van het jaar schieten de vijf gilden binnen de gemeente om de Gemeentelijke Wisselbokaal. Winnaar van de wisselbeker wordt: Sint Catharina, Moergestel. Ons gilde en Sint Sebastiaan-Barbara uit Moergestel werden beiden ex aequo 3de, met 5 punten.

Het gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk uit Nieuwkuijk organiseert op zondag 30 juni de kringdag van Gildekring Maasland. Hartelijkheid, sportiviteit en oude rituelen voeren de boventoon. Het is erg warm. Onze schutters doen erg hun best maar helaas nemen we aan het eind van de dag geen prijzen mee naar huis. Het is een leuke en gezellige dag geworden.

Op donderdag 11 juli was er voorafgaand het Koningschieten het schieten op de Leugenvogel. Hiermee konden de schutters alvast weer wat oefening opdoen met het schieten op de houten vogel. Uiteindelijk heeft Jeske van Straalen-Slegers de Leugenvogel eraf geschoten.

Het was kermis-maandag, 15 juli 2019, een en al traditie en gezelligheid bij ons gilde. Gildebroeders en gildezusters waren op het fraaie gildeterrein in het Lindepark actief vanwege het driejaarlijkse Koningschieten.

Na het ophalen van oude koning Frank van Loon en het ontdoen van zijn zilver kon de wedstrijd aanvangen. Pastoor Francis de Meijer schoot de eerste drie erepijlen op de Koningsvogel waarna ook burgemeester Hans Janssen drie erepijlen schoot waarmee de strijd om de felbegeerde titel was geopend. Na een langdurige en spannende strijd klonk een luid applaus van de tientallen aanwezige bezoekers, nadat Jan-Frans Knevel de laatste resten van de houten vogel er af schoot en daarmee de Koningstitel veroverde. Vervolgens werd hij volgens de bestaande tradities gehuldigd tot de nieuwe Koning en kon de erewijn worden geschonken. Het is een lange, spannende en zeker ook gezellige dag geworden.

Na het Koningschieten op 15 juli vond op 16 juli de Prijsvogelverschieting plaats. Met een goede opkomst probeerden diverse schutters 1 van de 2 houten vogels er af te schieten om een prijsje te bemachtigen. De eerste prijsvogel werd door Bart Schilders eraf geschoten en de 2e prijsvogel door Frank van Loon.

Op 25 oktober vond de afsluiting plaats van het enerverende schietseizoen. Er werd ditmaal geschoten op schiettent sterren op de baan en op het veld rond de boom op verkeerspionnen en bikken. (Mede mogelijk gemaakt door Duuk.) Tijdens deze seizoens-afsluiting zijn de volgende prijzen uitgereikt:
Kampioen wip: Frank van Loon
Kampioen baan: Wilfred Notenboom
Ring 1: Wilfred Notenboom
Ring 6: Rick Massuger
Ring 8 Peter van Loon
Witte Tien: Peter van Loon

Bestuur

Jack Goudsmits is op 19 maart teruggetreden als secretaris van het gilde. Hij wordt bedankt voor de uitmuntende wijze waarop hij het gilde als secretaris heeft gedragen. Jack blijft wel penningmeester en zal projectmatig zijn diensten blijven geven. Robert Janssen wordt bij acclamatie als nieuwe secretaris gekozen.

Vergaderingen

Het bestuur vergadert op 20 februari en 30 oktober. Door het jaar heen bespreekt het bestuur waar nodig de 'dagelijkse gang van zaken'. De ledenvergaderingen zijn op 19 maart en 20 november.