Informatie - Praktische informatie

Op het ogenblik bestaat er weer grote belangstelling voor de gilden, ook van jongeren. Dat geldt uiteraard voor de ontspannende activiteiten: de schietsport, het vendelen en trommen. Maar ook aan de oude idealen van dienstbaarheid wordt getracht een nieuwe inhoud te geven. De gilden in Brabant worden niet alleen maar ervaren als merkwaardige overblijfselen uit een voorbije tijd.

Algemeen

Het Oisterwijkse gilde Sint-Sebastiaan is in de zomermaanden het meest zichtbaar. Wij zijn dan wekelijks (van begin april tot begin oktober) op het gildeterrein in het Lindepark aan het schieten in een onderlinge competitie. Op de wip (12,4 mtr. hoog) en baan (25 mtr. lang). Donderdag en zondag; naar keuze één dag of beide dagen. Daarnaast schieten wij in regionaal verband verschillende wedstrijden in Oisterwijk en daarbuiten. Een paar keer per jaar nemen wij deel aan een gildenfeest. In de eigen vereniging zijn er bijzondere dagen waarop geschoten wordt. Bijvoorbeeld 2de Paasdag, kermis-zondag, sluiting van het seizoen etc.
In januari vieren wij de jaarlijkse feestdag. Tussendoor zijn er allerlei activiteiten waar het gilde geheel of gedeeltelijk vertegen-woordigd is. In de winterperiode proberen wij, afhankelijk van het weer, door te gaan met het schieten op de baan en zijn er andere activiteiten.

Lidmaatschap

De contributie van het gilde bedraagt met ingang van 2009 voor leden vanaf 18 jaar €7,50 per maand. Tot en met 15 jaar is de contributie per maand €4,00 en voor 16- en 17-jarigen €6,00. Dat is inclusief het ontvangen van het kwartaalblad De Gildetrom, hét lijfblad van de Noord-Brabantse gilden.

Schietmateriaal

Bij het gilde heeft iedere schutter een eigen handboog met toebehoren. Geheel conform de individuele wensen. Handboog, pees, vizier, baanpijlen, boompijlen, armbeschermer, vingertab, koffer. Daarmee is een éénmalige investering gemoeid van ongeveer €200,- à €300,-. (Minder kan ook, maar dat geeft direct een lagere kwaliteit.)